Đá Mài

Liên hệ

Mô tả

ĐÁ MÀI

1

Đá mài 250*25*32 #46

pcs

2

Đá mài 100*6*16

pcs

3

Đá mài 150*20*32

pcs

4

Đá mài kim loại (ABP-816A)

pcs

5

Đá mài lưỡi cưa 150*2.0*25.4

pcs

6

Đá mài HD 180*6*22mm

pcs

7

Đá mài GC100L-200*20*32

pcs

8

Đá mài PA46J-300*32*127

pcs

9

Đá Mài AC80 -100*3*16 Kha

pcs

10

Đá mài 100*3mm (AC80)

pcs

11

Đá mài dao (200*20*20#400)

pcs

12

ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG NT VDG-13D

pcs

13

Đá mài bằng kim cương nhân tạo VEG-13DL
(SDC270, phi 7-13)

pcs

14

Đá mài bằng kim cương nhân tạo VEG-13Ds
(SDC300, phi 4-6)

pcs

15

Đá mài PA46K-400*50*127

pcs

16

Đá mài PA80 300*40*127

pcs

17

Đá mài PA80 350*38*127

pcs

18

Đá mài dầu EDM # 120 13*6*150

pcs

19

Đá mài dầu EDM # 220 13*6*150

pcs

20

Đá mài dầu EDM # 400 13*6*150

pcs

21

Đá mài dầu EDM # 120 13*3*150

pcs

22

Đá mài dầu EDM # 220 13*3*150

pcs

23

Đá mài dầu EDM # 400 13*3*150

pcs

24

Đá mài PA46K-180*32*31.75

pcs

Bình luận

Sản phẩm khác