Đá Doa

Liên hệ

Mô tả

ĐÁ DOA

1

Đá doa đỏ 3*6*10 (6*20)

pcs

2

Đá doa đỏ 6*3 (3*6*15)

pcs

3

Đá doa đỏ 8*3 (3*8*15)

pcs

4

Đá doa đỏ 16*25

pcs

5

Đá doa hồng 3*4

pcs

6

Đá doa xanh 3*8

pcs

7

Đá doa 20*30 (20*25*6)

pcs

 

Bình luận

Sản phẩm khác