Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu nhớt

Dầu nhớt là một thành phần quan trọng trong động cơ, đóng vai trò bôi trơn, làm mát, bảo vệ các bộ phận cơ khí khỏi mài mòn và ăn mòn. Chất lượng dầu nhớt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, độ bền và tuổi thọ của động cơ. Do đó, việc lựa chọn và đánh giá chất lượng dầu nhớt một cách chính xác là cực kỳ cần thiết.

1. Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chất lượng dầu nhớt

Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu nhớt

Để đảm bảo dầu nhớt hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sử dụng, một số chỉ tiêu cơ bản cần được quan tâm:

1.1. Độ nhớt (Viscosity)

Độ nhớt là khả năng chống lại dòng chảy của chất lỏng. Dầu nhớt có độ nhớt thích hợp sẽ giúp bôi trơn hiệu quả, đảm bảo lớp dầu bôi trơn đủ dày để bảo vệ động cơ. Độ nhớt thay đổi theo nhiệt độ.

 • Độ nhớt động học (Kinematic viscosity): Được đo bằng đơn vị centistokes (cSt) ở 40°C và 100°C. Độ nhớt động học càng cao, dầu nhớt càng dày và nhớt hơn.
 • Độ nhớt động lực (Dynamic viscosity): Được đo bằng đơn vị Pascal-giây (Pa.s) ở nhiệt độ nhất định. Độ nhớt động lực thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu xác định độ nhớt của chất lỏng ở tốc độ cắt cao.

1.2. Chỉ số độ nhớt (Viscosity Index - VI)

Chỉ số độ nhớt phản ánh mức độ thay đổi độ nhớt của dầu nhớt theo nhiệt độ. Dầu nhớt có chỉ số độ nhớt cao sẽ ít bị thay đổi độ nhớt khi nhiệt độ thay đổi, đảm bảo hiệu suất bôi trơn ổn định trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau.

1.3. Điểm đông đặc (Pour point)

Điểm đông đặc là nhiệt độ thấp nhất mà dầu nhớt vẫn giữ được tính chảy lỏng.

2. Các chỉ tiêu về độ bền của dầu nhớt

Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu nhớt

Độ bền của dầu nhớt được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

2.1. Chỉ số oxy hóa (Oxidation stability)

Chỉ số oxy hóa phản ánh khả năng chống oxy hóa của dầu nhớt. Khi dầu nhớt bị oxy hóa, nó sẽ tạo ra các sản phẩm lắng đọng như sludge và vercnis, làm giảm chất lượng và tuổi thọ của dầu.

2.2. Chỉ số tạo cặn (Deposit forming tendency)

Chỉ số tạo cặn đánh giá khả năng dầu nhớt tạo ra các cặn bám trên bề mặt động cơ, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

2.3. Chỉ số tạo bọt (Foaming tendency)

Chỉ số tạo bọt phản ánh khả năng dầu nhớt tạo bọt khi hoạt động. Bọt có thể làm giảm khả năng bôi trơn và dẫn đến mài mòn các bộ phận.

2.4. Độ ổn định nhiệt (Thermal stability)

Độ ổn định nhiệt đánh giá khả năng dầu nhớt chịu đựng nhiệt độ cao mà không bị phân hủy hoặc tạo cặn.

2.5. Độ ổn định cắt (Shear stability)

Độ ổn định cắt phản ánh khả năng dầu nhớt duy trì độ nhớt khi chịu tác động của lực cắt cơ học.

3. Các chỉ tiêu về tính chất hóa học của dầu nhớt

Tính chất hóa học của dầu nhớt ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bôi trơn và bảo vệ động cơ. Các chỉ tiêu chính bao gồm:

3.1. Điểm chớp cháy (Flash point)

Điểm chớp cháy là nhiệt độ thấp nhất mà dầu nhớt bắt đầu cháy khi có nguồn lửa. Điểm chớp cháy cao cho thấy dầu an toàn hơn trong quá trình sử dụng.

3.2. Hàm lượng lưu huỳnh (Sulfur content)

Lưu huỳnh là một chất ăn mòn, vì vậy hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhớt cần được kiểm soát.

3.3. Hàm lượng tro (Ash content)

Tro là các chất vô cơ không cháy được trong dầu nhớt. Hàm lượng tro quá cao có thể gây ra cặn bám và mài mòn các bộ phận.

3.4. Số axit toàn phần (Total acid number - TAN)

Số axit toàn phần phản ánh hàm lượng các chất axit trong dầu nhớt. Các chất axit có thể gây ăn mòn các bộ phận trong động cơ.

3.5. Số bazơ toàn phần (Total base number - TBN)

Số bazơ toàn phần đánh giá khả năng trung hòa axit của dầu nhớt. Dầu nhớt có TBN cao có thể trung hòa các axit sinh ra trong quá trình sử dụng.

4. Các chỉ tiêu về tính chất vật lý của dầu nhớt

Ngoài các chỉ tiêu về độ bền và tính chất hóa học, các đặc tính vật lý của dầu nhớt cũng cần được đánh giá:

4.1. Trọng lượng riêng (Density)

Trọng lượng riêng là một thông số quan trọng để tính toán các thông số khác như lưu lượng dầu và áp suất. Dầu nhớt có trọng lượng riêng phù hợp sẽ đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống bôi trơn.

4.2. Điểm đông đặc (Pour point)

Như đã đề cập ở trên, điểm đông đặc là nhiệt độ thấp nhất mà dầu nhớt vẫn giữ được tính chảy lỏng. Điểm đông đặc thấp cho phép dầu hoạt động tốt ở nhiệt độ thấp.

4.3. Điểm chớp cháy (Flash point)

Điểm chớp cháy cũng là một thông số quan trọng, phản ánh sự an toàn của dầu nhớt trong quá trình sử dụng và bảo quản.

4.4. Độ ổn định nhiệt (Thermal stability)

Độ ổn định nhiệt đánh giá khả năng dầu nhớt chịu đựng nhiệt độ cao mà không bị phân hủy hoặc tạo cặn.

4.5. Độ ổn định cắt (Shear stability)

Độ ổn định cắt phản ánh khả năng dầu nhớt duy trì độ nhớt khi chịu tác động của lực cắt cơ học.

5. Các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm dầu nhớt phổ biến

Để đánh giá chất lượng dầu nhớt, các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm phổ biến bao gồm:

5.1. Tiêu chuẩn API (American Petroleum Institute)

API là tổ chức chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn dầu mỏ và khí đốt tại Mỹ. Các tiêu chuẩn API phổ biến bao gồm:

 • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4: Đánh giá độ bền oxy hóa và chống tạo cặn.
 • API SN, SM, SL, SJ: Đánh giá khả năng bảo vệ động cơ xăng.
 • API CK-4, FA-4: Đánh giá khả năng bảo vệ động cơ diesel.

5.2. Tiêu chuẩn ACEA (European Automobile Manufacturers' Association)

ACEA là hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, đưa ra các tiêu chuẩn về dầu nhớt dành riêng cho động cơ diesel và xăng của các hãng xe châu Âu.

5.3. Tiêu chuẩn ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee)

ILSAC là tiêu chuẩn về dầu nhớt động cơ xăng do các nhà sản xuất ô tô Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ban hành.

5.4. Tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization)

ISO là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn về phương pháp thử nghiệm dầu nhớt, bao gồm:

 • ISO 3104: Đo độ nhớt động học
 • ISO 2909: Tính chỉ số độ nhớt
 • ISO 2592: Xác định điểm chớp cháy
 • ISO 3016: Xác định điểm đông đặc

5.5. Các phương pháp thử nghiệm khác

Ngoài các tiêu chuẩn trên, còn có một số phương pháp thử nghiệm khác như:

 • ASTM D2896: Xác định số bazơ toàn phần (TBN)
 • ASTM D664: Xác định số axit toàn phần (TAN)
 • ASTM D892: Đánh giá tính chất tạo bọt
 • ASTM D2893: Đánh giá độ ổn định nhiệt

6. So sánh và lựa chọn dầu nhớt phù hợp

Để lựa chọn dầu nhớt phù hợp, cần so sánh các thông số kỹ thuật của dầu với yêu cầu sử dụng cụ thể, bao gồm:

6.1. Phân loại độ nhớt SAE

Dựa vào độ nhớt ở nhiệt độ thấp (độ nhớt lạnh) và nhiệt độ cao (độ nhớt vận hành), dầu nhớt được phân loại theo tiêu chuẩn SAE (Society of Automotive Engineers).

6.2. Tiêu chuẩn chất lượng

So sánh dầu nhớt với các tiêu chuẩn chất lượng phổ biến như API, ACEA, ILSAC để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về độ bền, bảo vệ động cơ.

6.3. Tính tương thích

Kiểm tra tính tương thích của dầu nhớt với các linh kiện, vật liệu trong động cơ để tránh gây ra sự cố.

6.4. Điều kiện vận hành

Xem xét các điều kiện vận hành như nhiệt độ, tải trọng, tốc độ... để lựa chọn dầu nhớt phù hợp.

6.5. Yêu cầu bảo dưỡng

Một số động cơ có yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt, ví dụ như thay dầu theo định kỳ ngắn hơn. Điều này cần được xem xét khi lựa chọn dầu nhớt.

Kết luận

Việc đánh giá chất lượng dầu nhớt dựa trên các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm đã trình bày ở trên là vô cùng quan trọng. Chỉ khi hiểu rõ các chỉ tiêu cơ bản và biết cách so sánh, lựa chọn dầu nhớt phù hợp, chúng ta mới có thể đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả.